Inode kullanımı ( limiti ) öğrenme, işleminde öncelikle makinamıza SSH bağlantısı üzerinden root olarak erişim sağlıyoruz. Ardından inodes kullanımını görüntülemek istediğimiz user altına erişiyoruz. Örneğin linux makina üzerinde ;

cd /home/kavadar

İlgili dizin altına erişim sağlamaz ardından, detaylı Inodes kullanımını görüntülemek için aşağıdaki kod satını yapıştırmamız yeterlidir.

echo "Detailed Inode usage for: $(pwd)" ; for d in `find -maxdepth 1 -type d |cut -d\/ -f2 |grep -xv . |sort`; do c=$(find $d |wc -l) ; printf "$c\t\t- $d\n" ; done ; printf "Total: \t\t$(find $(pwd) | wc -l)\n"

Bu kod satırı, kullanıcı altındaki tüm dizin içeriklerinde ki Inodes kullanımını görüntüleme ‘nizi sağlayacaktır. En aşağıda da toplam olarak ” Total ” inodes kullanım çıktısını verecektir.

Sunucu üzerinde ki sitenizin inodes limitini gerçek zamanlı bu şekilde öğrenebiliriz, Plesk, Cpanel vb. kontrol paneller güncel bilgiyi kendi cron zamanları sürecinde değerlendirerek panellere yazacaktır.

centos işletim sisteminde inodes kullanımını öğrenme